Model instalacji oczyszczania i osuszania LNG, LNG Silesia, skala 1:25

Model laboratorium badania napędów lotniczych AvioAero, PoloniaAero, skala 1:150

Model eksploatacji złóż gazu łupkowego, Państwowy Instytut Geologiczny, skala 1:350

Model polowej instalacji oczyszczania gleby, Bilfinger Berger, skala 1:87

Model pieca do wytwarzania szafirów syntetycznych, Juropol sp. z o.o., skala 1:3

Model separatora materiałów sypkich, skala 1:1

Model oświetleniowego urządzenia lotniskowego Stella, WCBKT, skala 1:10

Model rozruchowego urządzenia lotniskowego Taurus, WCBKT, skala 1:10

Model elektrycznego ciągnika lotniskowego Pegaz, WCBKT, skala 1:5

Model lotniskowego urządzenia rozruchowego Luzes, WCBKT, skala 1:5

Model lotniskowego urządzenia rozruchowego LZH, WCBKT, skala 1:5

Model lotniskowego urządzenia rozruchowego Taurus, WCBKT, skala 1:5

Model samochodu 1903 St Louis, Timken, skala 1:15

Model lokomotywy parowej Four Aces, Timken, skala 1:75

Model łazika marsjańskiego Curiosity, Timken, skala 1:10

Model lotniskowego urządzenia rozruchowego Taurus, WCBKT, skala 1:2,5

Model lotniskowego urządzenia oświetleniowego Stella, WCBKT, skala 1:2,5

Model tokarki wielkogabarytowej do produkcji luf dział okrętowych średniego kalibru, skala 1:30

Model instalacji do spalania śmieci komunalnych, Rank Recycling sp. z o.o., skala 1:50

Makieta kompleksu logistycznego 1:200

Makieta elektrowni gazowej Włocławek, PKN Orlen S.A., skala 1:500

Model polowej instalacji poszukiwawcza złóż gazu łupkowego, Orlen Upstream sp. z o.o., skala 1:150

Schemat produkcji i przesyłu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ABB Polska, skala 1:10

Model hali produkcyjnej transformatorów średniego napięcia, ABB Polska, skala 1:20

Model instalacji do spalania śmieci komunalnych, Rank Recycling sp. z o.o., skala 1:100

Model polowej instalacji do produkcji pelet, Synergia sp. z o.o., skala 1:50

Model elektrowni fotogalwanicznej z systemem odbioru mocy, ZPUE sp. z o.o., skala 1:10

Model stacji transformatorowej SN-NN, ZPUE sp. z o.o., skala 1:10

Model stacji transformatorowej SN-NN, ZPUE sp. z o.o., skala 1:10

Model stacji transformatorowej SN-NN, ZPUE sp. z o.o., skala 1:10

Model urządzeń składowych instalacji do osuszania LNG, ZRUG sp. z o.o., skala 1:5

Model stacji redukcyjno-pomiarowej, element systemu przesyłu LNG, Tesgas sp. z o.o., skala 1:15

Model systemu przenośników rolkowych z układem sorującym, Wuwer sp. z o.o. , skala 1:50

Model schematu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej z wielu źródeł, Tauron S.A. , skala 1:400

Model schematu eksploatacji gazu łupkowego wraz z instalacjami naziemnymi, Orlen Upstream, skala 1:50

Makieta magazynów wielkopowierzchniowych, Segro Poland sp. z o.o., skala 1:1000

Model elementów instalacji wysokiego napięcia, Belos- PLP S.A., skala 1:30

Model obudowy górniczej, BB&GT sp. z o.o., skala 1:10

Makieta stacji benzynowej sieci OPTIMA, Lotos S.A., skala 1:45

Makieta stacji benzynowej sieci OPTIMA, Lotos S.A., skala 1:15