Makieta Szkoły Orląt w Dęblinie rok 1939, element wystawy Muzeum Sił Powietrznych, Dęblin, skala 1:150

Makieta bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego, rok 1939, element wystawy Muzeum Sił Powietrznych, Dęblin, skala 1:150

Makieta Fortu Kościuszko w Krakowie, element wystawy historii Twierdzy Kraków, Fort Kościuszko, Kraków

Stanowisko multimedialne z interaktywnym modelem elektrowni atomowej, LiMMO, Białystok 

Makieta Manhattanu z animacją świetlną obrazującą różnice w technologiach przesyłu prądu stałego i zmiennego, LiMMO, Białystok 1:1500

Makieta miasta Białystok będąca tłem do prezentacji multimedialnej, wyświetlanej metodą mappingu video, LiMMO, skala 1:5000

Makieta miasta Kętrzyn będąca tłem do prezentacji multimedialnej, wyświetlanej metodą mappingu video, Muzeum Kętrzyna, skala 1:1000

Makieta dotykowa wzgórza zamkowego w Cieszynie wykonana techniką imitacji betonu, Zamek Cieszyn, skala 1:200

Makieta odlewana do prezentacji zewnętrznej - Uzdrowiska Małopolskie, Rabka Zdrój, skala 1:10000

Makieta posiadłości rodziny Zamoyskich w Kozłówce, będąca tłem do prezentacji multimedialnej, wyświetlanej metodą mappingu video, Muzeum Zamoyskich, skala 1:500

Makieta miasta Ostrołęka będąca tłem do prezentacji multimedialnej, wyświetlanej metodą mappingu video, Centrum Rozwoju, Ostrołęka, skala 1:10000

Model samolotu wielozadaniowego F-16 oraz przekrojowy model bomby lotniczej Mk VIII prezentowane na dynamicznym postumencie ekspozycyjnym, NitroChem

 Model przekrojowy silnika gwiazdowego, animujący światłem i ruchem cykl pracy , Rzeszów, skala 1;3 

Realistyczne modele telewizorów kineskopowych, element scenografii filmowej, Global Studio , Warszawa

Przenośny, interaktywny model instalacji przeciwpożarowej StopFire w transporterze opancerzonym Rosomak, WCBKT, Warszawa

Prezenter multimedialny systemu przeciwpożarowego StopFire, WCBKT, Warszawa

Stoisko targowe wraz z makietą elektrowni foto galwanicznej z systemem odbioru mocy, ZPUE sp. z o.o., skala 1:10